İlkelerimiz

4

  • Tüm kurumsal paydaşlarımızla ilişkilerimizde dürüst, eşit ve adil olmak, 

  • Kurumsal anlamda birlikte çalıştığımız kişilerle aidet duygusunu en üst düzeyde sağlamak.

  • Paydaşlarla ikili ilişkilerde karşılıklı güven telkin etmek,

  • Ticari partnerlik yürüttüğümüz firmalarla dürüstlük ve karşılıklı saygı çerçevesinde hareket etmek,

  • Ticari rekabet içerisinde bulunduğumuz firmalarla adil bir şekilde faaliyet yürütmek,